Monday, January 30, 2012

یک فیلمبردار شخصی برای موبایل: Swivl

احتمالا برایتان زیاد پیش آمده که قصد انجام کاری داشته اید و می خواسته اید از خودتان فیلمبرداری کنید، اما انجام همزمان کار و فیلمبرداری امکان پذیر نبوده است. Swivl یک گجت هوشمند است که کافی است تلفن همراه تان را روی آن قرار بدهید و دکمه فیلم برداری را فشار دهید.

حالا به هر طرف که حرکت کنید و به هر زاویه که بروید، این گجت شما را تعقیب می کند و با یک دسته انعطاف پذیر مانند یک فیلمبردار شخصی از شما فیلم می گیرد
منبع : narenji
.

No comments:

Post a Comment